Thứ năm, 07/08/2014

Nhà ở xã hội là 1 trong 9 lĩnh vực đặc biệt ưu tiên đầu tư của Đà Nẵng

UBND Đà Nẵng cho biết vừa phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố.

 

 

 
 

NƠXH là một trong những lĩnh vực đặc biệt ưu tiên đầu tư của Đà Nẵng

Trong đó có 9 lĩnh vực đặc biệt ưu tiên. Thứ nhất là, đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư vào ngành công nghiệp môi trường như dịch vụ môi trường, sản xuất chế tạo thiết bị bảo vệ môi trường, khôi phục và tái tạo tài nguyên môi trường, đầu tư dây chuyền, công nghệ sản xuất sạch, đầu tư sản xuất thiết bị thân thiện với môi trường, đầu tư sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường;


Thứ hai, đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội bao gồm: nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở phục vụ cho việc di dời giải phóng mặt bằng tái định cư của thành phố, cho thuê hoặc để bán đối với các đối tượng là gia đình chính sách, người có thu nhập thấp, công nhân, sinh viên;


Thứ ba, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông gồm: đường và cầu có thu phí, bến tàu du lịch...;


Thứ tư, đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu tái định cư;


Thứ năm, đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh;


Thứ sáu, đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;


Thứ bảy, đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi;


Thứ tám, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;


Và cuối cùng là đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghệ cao.


Bên cạnh đó, các lĩnh vực ưu tiên gồm: Đầu tư xây dựng, mở rộng trường học, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy; Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cố định hỗ trợ viễn thông và công nghệ thông tin, dữ liệu (như hệ thống đài thông tin, trạm, ăng ten phát sóng, hệ thống cáp truyền dữ liệu,...); Đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo công viên văn hóa, di tích lịch sử tại địa phương; Đầu tư phát triển điện (hệ thống truyền tải điện, trạm biến áp...), sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió; Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng; Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; Các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

M.L


Theo thoibaonganhang.vn