Thứ năm, 29/01/2015

Đà Nẵng: Công bố giá đất các tuyến đường chưa đặt tên thuộc các khu dân cư

UBND Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định quy định giá đất để tính thuế đối với các đường chưa đặt tên tại các khu dân cư trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng: Công bố giá đất các tuyến đường chưa đặt tên thuộc các khu dân cư

Đất ở các tuyến đường chưa đặt tên có mức giá tối đa 14,3 triệu/m2

* Quận Hải Châu

KDC Công ty Cấp nước và Sở KH&ĐT cũ (địa bàn phường Hải Châu 1): đường 5,5m giá đất là 14,3 triệu/m2;

KDC Biệt thự Đảo Xanh 1 (địa bàn phường Hòa Cường Bắc): giá đất đường 5,5m là 12,5 triệu/m2, đường 7,5m là 14 triệu/m2.

* Quận Thanh Khê

Các KDC gia đình quân đội: đường 5,5m giá đất là 1,98 triệu/m2, đường 7,5m là 2,88 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn các phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà và Hòa Khê: đường 3,5m giá đất là 2,816 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 3,168 triệu/m2, đường 7,5m 3,96 triệu/m2, đường 10,5m 4,752 triệu/m2, đường 15m 5,465 triệu /m2.

* Quận Sơn Trà

Các KDC thuộc địa bàn phường An Hải Bắc: đường 3,5m giá đất là 2,2 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 2,592 triệu/m2, đường 7,5m 3,564 triệu/m2, đường 10,5m 4,52 triệu/m2, đường 15m 5,2 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn các phường An Hải Tây, An Hải Đông và Phước Mỹ: đường 3,5m giá đất là 3,37 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 3,744 triệu/m2, đường 7,5m 4,752 triệu/m2, đường 10,5m 7,02 triệu/m2, đường 15m 8,073 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn các phường Nại Hiên Đông, Mân Thái và Thọ Quang đường 3,5m giá đất là 1,98 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 2,33 triệu/m2, đường 7,5m 3,21 triệu/m2, đường 10,5m 4,07 triệu/m2, đường 15m 4,68 triệu/m2;

KDC Phúc Lộc Viên (địa bàn phường An Hải Bắc): đường 3,5m giá đất là 2,64 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 3,11 triệu/m2, đường 7,5m 4,28 triệu/m2, đường 10,5m 5,42 triệu/m2, đường 15m 6,24 triệu/m2;

KDC Du lịch dịch vụ ven Sông Hàn (địa bàn phường An Hải Tây): đường 3,5m giá đất là 4,040 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 4,49 triệu/m2, đường 7,5m 5,7 triệu/m2, đường 10,5m 8,42 triệu/m2, đường 15m là: 9,69 triệu/m2.

* Quận Ngũ Hành Sơn

 Các KDC thuộc địa bàn phường Mỹ An: đường 3,5m giá đất là 2,88 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 3,46 triệu/m2, đường 7,5m 4,16 triệu/m2, đường 10,5m 3,17 triệu/m2, đường 15m 5,2 triệu/m2;

 Các KDC thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ: đường 3,5m giá đất là 2,07 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 2,3 triệu/m2, đường 7,5m 2,56 triệu/m2, đường 10,5m 3,17 triệu/m2, đường 15m 4,75 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn các phường Hòa Hải và Hòa Quý: đường 3,5m giá đất là 1,23 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 1,3 triệu/m2, đường 7,5m 1,58 triệu/m2, đường 10,5m 1,9 triệu/m2, đường 15m 2,2 triệu/m2.

* Quận Cẩm Lệ

Các KDC thuộc địa bàn các phường: Khuê Trung và Hòa Thọ Đông (bao gồm cả KDC Đảo nổi): đường 3,5m giá đất là 2,59 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 2,88 triệu/m2, đường 7,5m 3,56 triệu/m2, đường 10,5m 3,96 triệu/m2, đường 15m 4,55 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn các phường Hòa Phát và Hòa An: đường 3,5m giá đất là 1,58 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 2,3 triệu/m2, đường 7,5m 2,88 triệu/m2, đường 10,5m 3,56 triệu/m2, đường 15m 4,1 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn phường Hòa Thọ Tây: đường 5,5m giá đất là 1,15 triệu/m2, đường 7,5m 1,5 triệu/m2, đường 10,5m 1,98 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn phường Hòa Xuân: đường 3,5m giá đất là 1,43 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 1,58 triệu/m2, đường 7,5m 1,78 triệu/m2, đường 10,5m 3,259 triệu/m2, đường 15m 3,46 triệu/m2.

* Quận Liên Chiểu

Các KDC thuộc địa bàn các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam (trừ các KDC Thanh Vinh, Đa Phước và Khánh Sơn): đường 3,5m giá đất là 1,78 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 2,2 triệu/m2, đường 7,5m 2,56 triệu/m2, đường 10,5m 2,88 triệu/m2, đường 15m 4,99 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn Phường Hòa Hiệp Nam (trừ KDC Golden Hills): đường 3,5m giá đất là 1,42 triệu /m2, đường 5,5m giá đất 1,58 triệu/m2, đường 7,5m 1,98 triệu/m2, đường 10,5m 2,82 triệu/m2, đường 15m 3,24 triệu/m2;

KDC Golden Hills: đường 5,5m giá đất là 1,54 triệu/m2, đường 7,5m 1,715 triệu/m2, đường 10,5m 2,38 triệu/m2, đường 15m 2,8 triệu/m2;

Các KDC thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc và các KDC Thanh Vinh, Đa Phước và Khánh Sơn: đường 3,5m giá đất 1,27 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 1,41 triệu/m2, đường 7,5m 1,76 triệu/m2, đường 10,5m 1,98 triệu/m2, đường 15m 2,28 triệu/m2.

* Huyện Hòa Vang

Các KDC Nam cầu Cẩm Lệ: đường 3,5m giá đất là 1,29 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 1,43 triệu/m2, đường 7,5m 1,6 triệu/m2, đường 10,5m 2,33 triệu/m2, đường 15m 3,11 triệu/m2;

KDC Golden Hills: đường 5,5m giá đất là 1,54 triệu/m2, đường 7,5m 1,715 triệu/m2, đường 10,5m 2,38 triệu/m2, đường 15m 2,8 triệu/m2;

Các KDC còn lại: đường 3,5m giá đất là 1,032 triệu/m2, đường 5,5m giá đất 1,144 triệu/m2, đường 7,5m 1,28 triệu/m2, đường 10,5m 1,864 triệu/m2, đường 15m 2,488 triệu/m2.

Ngoài ra giá đất thương mại, dịch vụ bằng 70% giá đất ở cùng vị trí nhưng không thấp hơn 320.000 đồng/m2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ bằng 50% giá đất ở cùng vị trí nhưng không thấp hơn 240.000 đồng/m2.

 

N.Đăng
 

Theo cafeland.vn