Thứ bảy, 11/10/2014

Đã Nẵng: Chỉ bố trí vốn cho các dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành

UBND Đà Nẵng vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, các đơn vị điều hành dự án, các Ban GTĐB các dự án đầu tư xây dựng tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

 


Ảnh minh họa


Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án rà soát, phân loại hồ sơ dự án chậm quyết toán; đánh giá xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đối với các dự án bị thất lạc hoặc không có đủ hồ sơ quyết toán gửi cơ quan thẩm tra quyết toán kiểm tra...


Trường hợp nhà thầu không phối hợp, giao chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có văn bản gửi nhà thầu yêu cầu thời hạn cụ thể (hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng), quá hạn nhà thầu không thực hiện thì báo cáo biện pháp xử lý với cấp có thẩm quyền và cho phép chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án tự lập hồ sơ quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt.


Các cơ quan, đơn vị liên quan phải kịp thời lập thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư, thiết kế dự toán, giá trúng thầu, giao thầu bổ sung trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt đối với những công trình khi thực hiện có điều chỉnh, bổ sung làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt.


Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án kiểm tra, rà soát các khoản chi hỗ trợ của UBND thành phố cho các hộ tái định cư (hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ Tết,…), báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt làm cơ sở thanh quyết toán.


Đối với các công trình, hạng mục công trình thi công trễ tiến độ so với hợp đồng ký kết, Ban Quản lý dự án phải phân tích giải trình cụ thể nguyên nhân chậm tiến độ, đề xuất xử phạt chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết trước khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán. Không bù chênh lệch chi phí do biến động giá nguyên vật liệu, nhân công, may thi công theo quy định đối với các hợp đồng điều chỉnh giá cho phần khối lượng thi công chậm trễ do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu.


Đối với các công trình đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án không thực hiện lập hồ sơ quyết toán đảm bảo theo quy định, bên cạnh biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ, giao cơ quan thẩm tra quyết toán đề xuất người có thẩm quyền quyết định không thanh toán chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công (do Chủ đầu tư, điều hành dự án thực hiện) cho chủ đầu tư, điều hành dự án tùy theo mức độ vi phạm của đơn vị.


UBND thành phố cũng yêu cầu Thanh tra thành phố, Thanh tra chuyên ngành tập trung vào các dự án đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định.


Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


UBND thành phố sẽ chỉ ưu tiên bố trí vốn để thanh toán cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đồng thời tư công khai tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách thành phố; công khai danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về việc lập hồ sơ quyết toán trên trang thông tin điện tử Sở Tài chính và Sở Kế hoạch – Đầu tư.
 

PV

 

Theo thoibaonganhang.vn