Thứ tư, 14/10/2015

Itoyori-Mix

100/200
300/500
500/700

Được làm từ 100% nguyên liệu cá Đổng